Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
Japonya ve Japonya Tarihi - Coğrafya,Tarih,Felsefe Grubu,Eğitim Portalınız
      [ Sosyal Okulu - Sosyal Bilimlerin Sanal Bulusma Noktasi - Tarih Cografya Rehberlik bilgileri Forum ] »» [ Ülkeler Coğrafyası ] » [ Japonya ve Japonya Tarihi ]
sebeat
[Üye]


Yas : 0-10
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 29

Japonya'nın ilk sakinlerinin Doğu Asya ve Güney Pasifik adalarından gelen göçmenler olduğu sanılmaktadır. Japon halkının atalarının şimdi Yamato ırkı diye bilinen ve M.S. 3 ve 4. asırda savaşçı kabileler ve klanlar üzerine giderek üstünlük kuran aynı ırka ait insanlar olduğu zannedilmektedir.

Dördüncü yüzyılın sonunda Japonya ve Kore Yarımadasındaki krallıklar arasında temas kurulmuştu. Bu tarihten sonra Japonya'da Çin'in kültür etkileri görüldü. Önce Konfüçyüs dini ve sonra Budizm, Hindistan, Çin, Kore yoluyla 538 yılında buraya girmişti.

Ülkenin ilk ve devamlı hükumet merkezi 8. yüzyılın başında Nara'da kuruldu. 710 ile 784 yılları arasında 74 sene bu imparatorluk devam etti. 794 yılında ise Kyoto'da yeni bir hükumet merkezi kuruldu. Burası bin yıl kadar imparatorun oturduğu yer olmuştur. Başkentin Kyoto'ya taşınması, 1192 yılına kadar devam etmiş olan Heian devrinin başlangıcı olmuştur.

1185 yılında Danoura Savaşında Minamotolar rakip Taira Kralını yok ederek galip gelmişlerdir. Minemotoların iktidarı ele geçirmesi, Shogun denilen askeri liderler idaresi altında yedi asırlık bir feodal hakimiyet devrinin başlangıcı olmuştur. 1192 yılında Minamotolar hükumet merkezini Tokyo yakınındaki Kamakura'ya kurdular.

1213 yılında iktidar Minamotolardan, 1333 yılına kadar askeri yönetimi sürdüren Hogoların eline geçti. Bu dönemde Moğollar, 1274 ve 1281 yıllarında olmak üzere iki defa Kuzey Kyushu'ya saldırdılar. Her iki savaşta başarılı olamayan Moğollar, ayrıca meydana gelen tayfunların tesiri ile Japonya'dan çekildiler.

1333 ile 1338 yılları arasında görülen kısa süreli imparatorlukları, Ashikaga Takauji tarafından Kyoto'da Muromachi'de kurulan yeni bir askeri yönetim takip etti. Bu kurulan hükumet 1338'den 1578'e kadar iki yüz yıldan fazla bir süre devam etmiştir.

On altıncı yüzyılda Avrupalılar Japonya topraklarına ayak bastılar. Bu arada misyonerler, Hıristiyanlığı burada yaymaya çalıştılar. Bunun üzerine Japon liderleri Hıristiyanlığın ve batı düşüncelerinin Japonya için zararlı olacağına inandıkları için Hollanda ve Çin tüccarı haric olmak üzere bütün yabancıların Japonya'ya girişini yasakladılar. İki buçuk yüzyıl süresince Hollandalı tüccarların bulunduğu bu küçük ada, Japonya ile dış dünya arasında tek temas noktası olmuştur.

1853 yılında Amerikalı Komodor Matthev C.Perry dört gemiden meydana gelen donanmasıyla Tokyo Körfezine girmiş, ertesi yıl tekrar Japonya'ya gelerek, Japonları kendi ülkesiyle bir dostluk anlaşması imzalamaya ikna etmiştir. Bu anlaşmayı, aynı yıl içinde Rusya, Büyük Britanya veHollanda ile imzalanan anlaşmalar takip etmiştir. Bu anlaşmalar dört yıl sonra ticaret anlaşmalarına dönüşmüştür.

Tokogaua Shogunluğunun derebeylik sistemi 1867 yılında yıkılmasına kadar geçen on yıllık süre içinde büyük bir karışıklık hüküm sürmüş ve 1868 yılında Meigi döneminin tekrar teşkilatlanmasıyla bütün hakimiyet yeniden imparatorun eline geçmiştir.

İmparator Meigi'nin idaresinde japonya, batıda gelişmesi yüzyıllar süren şeyleri kısa bir sürede başarmaya koyulmuş, modern sanayileri, politik kuruluşları ve modern bir toplum modeli ile modern bir millet meydana getirmiştir. Japonya 1894-1895 yıllarında Çinlilerle, 1904 ve 1905 yıllarında da Ruslarla savaşmıştır. Japonya her iki savaşı da kazanarak 1875'te Rusya'ya verdiği Sahalin Adalarını geri almış, Formosa ve Kore'yi ele geçirmiş ve Mançurya'da bazı çıkarlar elde etmişti. 1920 yılında Japonya, Anglo-Japon Birleşmesi kararları gereğince Birinci Dünya Savaşına girmişti.

1937'de Japonya-Çin Savaşı başladı. Birinci Dünya Savaşında Almanlara karşı savaşan Japonya, 1939'da Almanya ve İtalya ile askeri bir ittifak kurdu ve 7 Aralık 1941'de Hawai Adalarına baskın yaparak Amerikan donanmasını yok etti. Savaşın ilk yıllarında üstün görünen Japonlar, sonraki yıllarda ağır kayıplara uğradılar. Amerikan uçaklarının 6 Ağustos 1945'te Hiroshima ve 9 Ağustosta Nagasaki'ye attıkları atom bombaları İkinci Dünya Savaşının neticesini belli etmişti. 14 Ağustos 1945'te kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul eden Japonya ile 2 Eylül 1945'te resmi teslim anlaşması imzalandı.

Japonya ve Japonya Tarihi

Coğrafi Verileri
 • Konum: Doğu Asya'da, Kuzey Pasifik Okyanusu ve Japon Denizi arasında, Kore yarımadasının doğusunda yer alan ada ülkesi.
 • Coğrafi konumu: 36 00 Kuzey enlemi, 138 00 Doğu boylamı
 • Haritadaki konumu: Asya
 • Yüzölçümü: 377,835 km²
 • Sınırları: 0 km
 • Sahil şeridi: 29,751 km
 • İklimi: Güneyde tropikal ve kuzeyde soğuk ılıman iklim görülür.
 • Arazi yapısı: Çok sayıda kayalıklar ve dağlar vardır.
 • Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hachiro-gata -4 m
 • en yüksek noktası: Fujiyama 3,776 m
 • Doğal kaynakları: Önemsiz mineral kaynaklar ve balık
  • Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %11.64
  • daimi ekinler: %0.9
  • diğer: %87.46 (2005 verileri)
 • Sulanan arazi: 25,920 km² (2003 verileri)
 • Doğal afetler: Çoğunluğu sönmüş olan birkaç aktif volkan, yılda yaklaşık 1500 sismik olay
Nüfus Bilgileri
 • Nüfus: 127,078,679 (Temmuz 2009 verileri)
 • Nüfus artış oranı: %0.02 (2006 verileri)
 • Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
 • Bebek ölüm oranı: 3.24 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
 • Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 81.25 yıl
  • erkeklerde: 77.96 yıl
  • kadınlarda: 84.7 yıl (2006 verileri)
 • Ortalama çocuk sayısı: 1.4 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
 • HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2003 verileri)
 • HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 12,000 (2003 verileri)
 • HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 (2003 verileri)
 • Ulus: Japon
 • Nüfusun etnik dağılımı: Japon %99.4, Koreli %0.6 (2004)
 • Din: Shinto ve Budizm %84, diğer %16
 • Diller: Japonca
 • Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  • toplam nüfusta: %99 (2002 verileri)
Yönetimi
 • Ülke adı: Japonya
  • ingilizce: Japan
 • Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
 • Başkent: Tokyo
 • İdari bölümler: 47 bölge; Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gumma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi
 • Bağımsızlık günü: 660 M.Ö. (Jimmu İmparatorluğunun kuruluşu)
 • Milli bayram: İmparator Akihito'nun doğum günü, 23 Aralık (1933)
 • Anayasa: 3 Mayıs 1947
 • Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), CP, EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (partner), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC
Ekonomik Göstergeler
 • GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.22 trilyon $ (2006 verileri)
 • GSYİH - reel büyüme: %2.8 (2006 verileri)
 • GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1.6
  • sanayi: %25.3
  • hizmet: %73.1 (2006 verileri)
 • Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.4 (2006 verileri)
 • İş gücü: 66.44 milyon (2006)
 • İşsizlik oranı: %4.1 (2006)
 • Endüstri: Motorlu araçların dünya çapında ve teknolojik olarak gelişmiş üreticileri, elektronik araç - gereçler, makine parçaları, çelik, gemiler, kimyasallar, tekstil, gıda
 • Endüstrinin büyüme oranı: %3.3 (2006 verileri)
 • Elektrik üretimi: 974.4 milyar kWh (2004)
 • Elektrik tüketimi: 906.2 milyar kWh (2004)
 • Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
 • Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
 • Tarım ürünleri: Pirinç, şeker pancarı, sebze, meyve, domuz eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta, balık
 • İhracat: 590.3 milyar $ (2006)
 • İhracat ürünleri: Motorlu araçlar, yarı iletkenler, ofis makineleri, kimyasallar
 • İhracat ortakları: ABD %22.9, Çin %13.4, Güney Kore %7.8, Tayvan %7.3, Hong Kong %6.1 (2005)
 • İthalat: 524.1 milyar $ (2006)
 • İthalat ürünleri: Yakıt, gıda maddeleri, kimyasallar, tekstil, ofis makineleri
 • İthalat ortakları: Çin %21, ABD %12.7, Suudi Arabistan %5.5, BAE %4.9, Avustralya %4.7, Güney Kore %4.7, Endonezya %4 (2005 verileri)
 • Dış borç tutarı: 2.231 trilyon $ (2008 verileri)
 • Para birimi: Yen (JPY)
 • Para birimi kodu: JPY
 • Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart
İletişim Bilgileri
 • Kullanılan telefon hatları: 58.78 milyon (2005)
 • Telefon kodu: 81
 • Radyo yayın istasyonları: AM 215, FM 89, kısa dalga 21 (2001)
 • Radyolar: 120.5 milyon (1997)
 • Televizyon yayını yapan istasyonlar: 211 (2004)
 • Televizyonlar: 86.5 milyon (1997)
 • Internet kısaltması: .jp
 • Internet servis sağlayıcıları: 73 (2000)
 • Internet kullanıcıları: 86.3 million (2005)
Ulaşım ve Taşımacılık
 • Demiryolları: 23,556 km (2005)
 • Karayolları: 1.183 milyon km (2005 verileri)
 • Su yolları: 1,770 km
 • Boru hatları: Ham petrol 84 km; petrol ürünleri 322 km; doğal gaz 1,800 km
 • Limanları: Akita, Amagasaki, Chiba, Hachinohe, Hakodate, Higashi-Harima, Himeji, Hiroshima, Kawasaki, Kinuura, Kobe, Kushiro, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Sakai, Sakaide, Shimizu, Tokyo, Tomakomai
 • Hava alanları: 175 (2006 verileri)
 • Helikopter alanları: 15 (2006 verileri)Yedi yıl sonra, 1951 yılı Eylül ayında Japonya 48 devletle San Francisko'da Barış Antlaşmasını imzaladı. 1952 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren bu anlaşma ile Japonya tekrar istiklalini kazandı. 1956 yılında ise Japonya 80. devlet olarak Birleşmiş milletlere tam üyeliğe kabul edilmiştir.

Bağımsızlığını kazandıktan sonra büyük bir ekonomik gelişme ile bugünkü refah düzeyine ulaşmış ve teknik ve bilimde çok ileri gitmiş olan Japonya, hemen hemen bütün dünya pazarlarını ele geçirmiş bir devlettir. Liberaller İkinci Dünya Savaşından bu yana iktidardadır. 1926'da tahta geçen İmparator Hirohito, 7 Ocak 1989'da öldü. Yerine büyük oğlu Prens Akihito tahta geçti ve 1990 Kasım ayında taç giydi.

Japonya ve Japonya Tarihi

JaponyaJaponya (Japonca'da Nihon veya Nippon, 日 (güneş) 本 (kaynak), kelime anlamı "güneşin kaynağı"), Uzak Doğu'da adalardan oluşan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Kuzeyinde Kore Yarımadası (Güney Kore ve Kuzey Kore) ve Rusya ile sınırlanan Japon Denizi bulunur. Batıda deniz ötesinde Tayvan ve Çin ile komşu olan Japonya'nın doğu ve güneyinde ise Büyük Okyanus bulunur.


Ülkenin resmi adı Nihonkoku, eski Çince'de 'Güneş doğan ülke' anlamına gelmekteydi.
Japon mitolojisi, ilk imparatorun M.Ö. 7. yüzyılda tahta çıkışını anlatır. Ancak tarih kaynaklarına göre 3. yüzyılla 5. yüzyıl arasında Japon devletinin kurulmuş olduğu kabul edilir. Devletin kuruluşundan beri devam eden Japon hanedanı dünyada en eski tarihli imparatorluk hanedanıdır.


Coğrafya

Japonya dört büyük ada (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu) ve pek çok küçük adadan oluşur. Kyushu'nun güneybatısında Ryukyu adaları bulunur. Ryukyu 19. yüzyılda Okinawa eyaleti olarak Japonya'ya katılmıştır.

Japon adalarının en büyüğü olan Honshu beş coğrafi bölgeye ayırılır. Yani Japonya dokuz bölgeden oluşur: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu ve Okinawa. Bölgeler ise toplam kırk yedi eyaletten oluşur. En büyük kentleri Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo. Kobe, Kyoto, Fukuoka, Kawasaki, Hiroşhima, Saitama ve Sendai'dir.

Yönetim Biçimi

1890'da yürürlüğe giren Meiji Anayasası'na göre imparator mutlak hakimdi. Ancak II. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki yeni Japon Anayasası, imparatorunun rolünü simgesel alanda sınırlayıp, devletin siyasi güçlerini kabine ve parlamentoya vermiştir. Günümüzde devletin başkanı olan başbakan, parlamentodaki milletvekillerinden seçilmektedir.

Japon parlamentosu iki bölümden oluşur. Temsilciler Meclisi, yani Alt Meclis (Şugiin) için her 4 yılda bir seçim yapılır. Üst Meclis, yani senato (Sangiin) için ise her 3 yılda bir yapılan seçimlerde üyelerinin yarısını yenilenir. 20 yaşından büyük her vatandaş Alt ve Üst Meclis'in seçimlerinde oy kullanabilir. Alt Meclis'in yetkileri Üst Meclis'ten daha fazladır.

Mitoloji

Amaterasu Amaterasu-oo-mikami Japon Şinto dininin güneş tanrıçasıdır. Japon imparatorluk ailesinin mitsel atasıdır. 天照大神 kelimesi Cennetlerde Parıldayan Tanrıça anlamına gelir.Kojiki'ye göre, onun kural tanımaz erkek kardeşi Susanoo her şeyi yerle bir edip, Amaterasu'nun pirinç tarlalarını, tapınakları tarümar edince, tanrıça (ki dişi olduğu konusunda tartışmalıdır) buna çok içerlenir ve Ama-no-Iwato isimli mağaraya gizlenir. Güneşini kaybeden dünya karanlıktır artık.

Diğer tanrılar onu saklandığı yerden çıkarmak için bir oyun kurarlar. Tanrıça Ama-no-Uzume mağaranın önüne bir ayna koyar ve baştan çıkarıcı bir dans etmeye başlar. Bu bir kutlamadır, ve gelen seslerden meraka kapılan Amaterasu mağaradan dışarı uzandığında kendi yansısından ürker. Bu diğer tanrıların onu çekip çıkarması için iyi bir fırsattır.

Torunu Ninigi-no-Mikoto'yu Japonya'da barışı sağlaması için yeryüzüne gönderir. Onun oğlu ise Japonya'nın efsanevi ilk tennoosu (imparatoru) olur üç kutsal silahı ile Kılıç, Mücevher ve Ayna.Bu Japonya'nın İmparatoru mitsel temellere bağlama eğilimini yansıtır. Bu yapı ikinci dünya savaşından sonra büyük ölçüde çökse de Tenno halen dinsel niteliklerini muhafaza ediyor.

Tarihi

Taşdevrinden 4'ncü yüzyıla kadar

Japon takımadalarına, ilk olarak adaların hala Asya kıtasının bir parçası olduğu dönemde, yaklaşık 100 bin yıl önce yerleşilmişti. Arkeolojik araştırmalar yontma taş devrinde takımadalarda yaşayan insanların temelde avcılık ve toplayıcılıkla geçindiklerini ortaya çıkarmıştır. Cilalı taş devrinde zarif taş aletler yapılmış, ok ve yay kullanılarak ileri avlanma teknikleri geliştirilmiş ve yemek pişirmek ve saklamak için toprak kaplar üretilmiştir. Jomon stili (sicim desenli) kaplar nedeniyle, MÖ. 8 bin ile MÖ. 300 yılları arasındaki dönem Jomon dönemi olarak adlandırılır.

MÖ.300 yıllarında Asya kıtasından tarım, basit pirinç ekimi ve metal işçiliği teknikleri gelmiştir. Japonya'da yaşayanlar tarımsal üretimi artırmak için günlük yaşamlarında tarım aletleri ve demir silahlar, ayrıca dini ayinler için bronz kılıçlar ve aynalar kullanmışlardır. Bu dönemde işbölümü, yöneten ve yönetilenler arasındaki ayrılığı derinleştirmiş ve ülkede pekçok küçük devlet kurulmuştur. MÖ. 300 ile MS 300 yılları arasına rastlayan ve çömlekçi çarkında seramiklerin üretildiği döneme Yayoi dönemi denmiştir.

4'ncü yüzyıldan 8'nci yüzyıla kadar

4. yüzyılda küçük devletler birleşti ve tüm milleti yöneten güçlü politik otorite Yamato'da (şimdiki Nara eyaleti)
 


...........................................................................İmza...................................................................................................

çok seviyom
18.4.2010 12:00:32
                      
smile
[Forum Görevlisi]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 510
paylaşım için tşkler


...........................................................................İmza...................................................................................................
Dua edinde Uluslar Arasi Matematik Olimpiyatlarini Kazanayim..
10.12.2011 16:44:30
   
Sayfalar »» [1]

Foruma Açilan Son 5 Konu
Açan
Forum Istatistikleri
Onay Bekleyen Konu
Onay Bekleyen Konu
merhaba arkadaşlar..
Site'ye daha çok aktivite gelmeli..
bİRAZ BİLGİLENELİM..
vizyon
kutsalkedi
ayca
hjklm
xxxxxw
 Toplam Kategori Sayısı: 12  
 Toplam Forum Sayısı: 51 
 Toplam Konu Adedi: 622 
 Toplam Cevaplanan Forum Sayısı: 959 

 Online Üyeler:   Online üye yok..