Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
Namibia ve Namibia Tarihi - Coğrafya,Tarih,Felsefe Grubu,Eğitim Portalınız
      [ Sosyal Okulu - Sosyal Bilimlerin Sanal Bulusma Noktasi - Tarih Cografya Rehberlik bilgileri Forum ] »» [ Ülkeler Coğrafyası ] » [ Namibia ve Namibia Tarihi ]
bodabas57
[Genel Sorumlu]


Yas : 0-10
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 191
Afrika'nın son sömürgesi olan Namibia 21 Mart 1990'da bağımsızlığına ka­vuştu. Böylece 106 yıllık sömürge dönemi sona ermiş oldu.
Eskiden Güney Batı Afrika olarak bilinen Namibia'nın batısında Atlas Okyanusu, kuze­yinde Angola ve Zambia bulunur. Kuzeydo­ğuda Zimbabve'yle çok küçük bir sınırı var­dır. Doğusunda Botsvana yer alır. Güneydo­ğu ve güneydeyse Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir. Namibia'nın Atlas Okyanusu'na olan kıyısının uzunluğu kuzeyden güneye 1.320 km dolayındadır. Kazaya uğrayan gemi­lerin yardım sağlamasının hatta içecek su bile bulabilmesinin olanaksız olduğu bu kıyılar "iskelet kıyısı" adıyla da anılır.

NAMİBİA'YA İLİŞKİN BİLGİLER

YÜZÖLÇÜMÜ: 824.296 km2. NÜFUS: 1.228.000 (1988).
YÖNETİM: Çok partili cumhuriyet. BAŞKENT: Windhoek.
DOĞAL YAPI: Ülke Atlas Okyanusu kıyısında geniş bir yayladır. Yaylada dağlar ve sıradağlar bulunur. Kıyı şeridi bir kum çölüyle çevrilidir.
BAŞLICA ÜRÜNLER: Sığır, karakul koyunu; uranyum, kalay, elmas, tungsten.
EĞİTİM: 7-16 yaşları arasında parasız ve zorunludur.

Namibia'nın büyük bölümünü, denizden yüksekliği 900 İle 1.500 metre arasında deği­şen vc doğuda Külanafi Çölü ne ulaşan bir yayla kaplar. Bu yayla yer yer yüksekliği 2.400 metreye varan dağlar ve sıradağlarla kesilir. Okyanus kıyısındaki Svvakopirtuıid kentinin kuzeyinde bulunan Brand berg 2.577 metre yüksekliği ile ülkenin en yüksek dağıdır
Namibia kurak bir ülkedi! Yazları, kıvı şeridi dışındaki kesimler çok sicak geçer. Kıyı şeridinde yağmur seyrek görülür; iklim Gü­ney Okyanusundan gelerek kıyıya ulaşan soğuk Betıguela Akıntısının etkisi altındadır. Serin ve sisli olalı klyı şeridini, genişliği IbO kilometreye varatı Natrıib Çölü kuşatıl. Gerçek bir kum çölü olan Natıtib Çölü'nde hemen hemen hiç bitki yetişmez.
Namibia'da aslan, zürafa, zebra, antilop, fil ve gergedan gibi hayvanlar yaşar. Dünyanın en büyük doğal parklarından biri olan Etoşa Ulusal Parkında çeşitli yabanıl hayvanlaı koruma altındadır.
Namibia'da. postundan değerli bir kürk olan astragan yabllaiı karakul koyunu ve sığır yetiştirilir. Elmas. Uranyum, kalay ve tung­sten çıkarttır, Namibia halkının büyük bölü­münü değişik Afrika dilleri konuşan Ambolat. (Uambolar) Kavaıigolar. Hererolaı, Betgdamalar (bartıaralar). Koikoiler (Hotan-tolar) ve Buşhıartlar (Salılar) gibi Siyah toplu­luklar oluşturur Genellikle Afrikanei. Al­man ve İngiliz kökenli olan beyazların ülke Hulusuna oram yüzde 7 dolayındadlı

Tarih

Namibia'ya İ5. yüzyıl sonlarında gelen Porte­kizliler bölgelerini keşfettiler. Sonraki yüzyıllarda Hollandalılar ve lııgilizlei iç ke­simlere de Ulaştılar. İ84()'iarda Aİmanlaı böl­geye gelmeye başladı. Güney Batı Afrika adıy­la anılan bu bölge İ884'te Almanya'nın koıurriasl altına girdi ve ardından Alınan sömürge­si oldu. Yerli kabilelerin Alınan yayılmasına karşı direnişini Almalılar şiddetle bastırdı. İ908'de bölgede elmas bulunması sonucu Güney Batı Afrika'ya büyük bir beyaz akını oldu. I. Dünya Savaşımda İngilizlerin yanın­da savaşan Güney Afrika birlikleri Almanları yenerek bölgeyi ele geçirdi. 1921de ise Mil­letler Cemiyeti, Güney Batı Afrika'yı Güney Afrika'nın manda yönetimine bıraktı.Güney Afrika bütün çabalarına karşın ül­keyi doğrudan topraklarına katamadı, ama Birleşmiş Milletler'e de vermedi. 1964'te Bir­leşmiş Milletler, Güney Afrika'nın manda yönetimini sona erdiren bir karar aldı. 1966'da ise ülkenin resmi adını Namibia olarak kabul etti. Aynı yıl, 1960'ta kurulan Güney Batı Afrika Halkı Örgütü (SWAPO) Güney Afrika'ya karşı silahlı mücadeleye başladı. 1978'de Birleşmiş Milletler, Namibia halkının tek temsilcisi olarak SWAPO'yu tanıdı. Bu arada Güney Afrika yönetimi Namibia'ya yönelik bir dizi karar aldı. Birleş­miş Milletler, SWAPO ve Afrika Birliği Örgütü'nün tanımadığı bu kararlar, ülkede yarı özerk Siyah yurtluklar kurulması, bir genel vali atanması ve kurucu meclis oluştu-lulması gibi göstermelik değişimler öngörü­yordu. Birleşmiş Milletler'in aynı dönemde sunduğu, Güney Afrika birliklerinin ülkeden çekilmesini ve serbest seçimler yapılmasını öngören ateşkes planı SWAPO ve Güney Afrika tarafından kabul edildi. Ama daha sonra Güney Afrika bu karara uymayı red­detti.
Güney Afrika 1982'de, Küba askerlerinin SWAPO'nun üslendiği Angola'dan ayrılması koşuluyla, Namibia'ya bağımsızlığını vermeyi kabul etti. 1983'te Namibia'da Güney Afrika yanlısı bir kukla hükümet kuruldu. 1988'de ise ABD'nin de desteklediği Birleşmiş Millet­ler planı kabul edildi. Bu plan uyarınca Namibia bağımsızlığına kavuşacak, buna kar­şılık Küba birlikleri Angola'dan çekilecekti.
1989'da bir yandan Güney Afrika güvenlik güçleri ile SWAPO gerillaları arasındaki ça­tışmalar aralıklarla sürerken, bir yandan da binlerce mülteci ve sürgündeki SWAPO ön­derleri ülkeye dönmeye başladı. Aynı yılın kasım ayında Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan seçimler SWAPO'nun zaferiyle so­nuçlandı. 21 Mart 1990 günü tam gece ya­rısı yapılan törenlerle Namibia bağımsız bir ülke oldu. Ülkenin ilk devlet başkanı olan SWAPO önderi Sam Nujoma, yönetimi Gü­ney Afrika devlet başkanından devraldı.


...........................................................................İmza...................................................................................................

www.zirvehayat.com
15.5.2010 15:27:53
                      
smile
[Forum Görevlisi]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 510
saolunuznu=)=)=)=)=)=)=)=)=)=

...........................................................................İmza...................................................................................................
Dua edinde Uluslar Arasi Matematik Olimpiyatlarini Kazanayim..
25.12.2011 10:06:08
   
arvil
[Üye]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 436
teşekkürler xd

...........................................................................İmza...................................................................................................
xd
22.1.2012 09:53:13
   
Sayfalar »» [1]

Foruma Açilan Son 5 Konu
Açan
Forum Istatistikleri
Onay Bekleyen Konu
Onay Bekleyen Konu
merhaba arkadaşlar..
Site'ye daha çok aktivite gelmeli..
bİRAZ BİLGİLENELİM..
vizyon
kutsalkedi
ayca
hjklm
xxxxxw
 Toplam Kategori Sayısı: 12  
 Toplam Forum Sayısı: 51 
 Toplam Konu Adedi: 622 
 Toplam Cevaplanan Forum Sayısı: 959 

 Online Üyeler:   Online üye yok..