Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
Panama ve Panama Tarihi - Coğrafya,Tarih,Felsefe Grubu,Eğitim Portalınız
      [ Sosyal Okulu - Sosyal Bilimlerin Sanal Bulusma Noktasi - Tarih Cografya Rehberlik bilgileri Forum ] »» [ Ülkeler Coğrafyası ] » [ Panama ve Panama Tarihi ]
bodabas57
[Genel Sorumlu]


Yas : 0-10
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 191PANAMA, Güney Amerika'yı Orta Ameri­ka'ya bağlayan Panama Kıstağı üzerinde ku­rulu bir cumhuriyettir. Bu kıstak ya da dar kara parçası kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanır. Ülkenin doğusunda Kolombiya, batı­sında Kosta Rika, kuzeyinde Karayib Denizi ve güneyinde Büyük Okyanus yer alır. Yakla­şık 620 km boyunca uzanan Panama'nın eni 50-190 km arasında değişir. Ülkenin ortasın­dan Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı geçer.
Ülkenin omurgasını yanardağ kökenli sıra­dağlar oluşturur. Dağların yamaçları tropik ormanlarla kaplıdır. Bazı yüksek yayla ve vadilerde sığır beslemeye elverişli otlaklar vardır. İklim mevsimden mevsime fazla deği­şiklik göstermez. Hava genellikle sıcak ve nemlidir, ülkenin kuzeyi bol yağış alır.

YÜZÖLÇÜMÜ: 77.082 km2.
NÜFUS: 2.370.000 (1989).
YÖNETİM: Bağımsız cumhuriyet.
BAŞKENT: Panamá.
DOĞAL YAPI: Yoğun yağış alan kıyı ovaları, içerlerde yükselerek sık ormanlarla kaplı yüksek vadiler ve yaylalar oluşturur. Batıda Kosta Rika sınırına yakın yerlerde yükseklikleri 3.400 metreye ulaşan volkanik dağlar vardır.
BAŞLICA ÜRÜNLER: Petrol ürünleri, muz, kakao, hin­distancevizi, tütün, abaka, kauçuk, pirinç, kahve, şekerkamışı, maun, sığır ve karides.
ÖNEMLİ KENTLERİ: Panamá, San Miguelito, Colón, David.
EĞİTİM: Çocukların 7-15 yaş arası okula gitmesi zorun­ludur, ama okuma yazma bilmeyen sayısı yüksektir.

Burada yaşayan hayvanlar arasında, yavru­larını keselerinde taşıyan uzun kuyruklu opossumları, çok yavaş hareket eden tembel-hayvanları, karıncayiyenleri, birbirine eklem­lenmiş sert levhalardan oluşan zırhlarıyla armadilloları ve maymunları sayabiliriz. Koy­larda çok sayıda timsaha rastlanır.
Halkın çoğunluğu melezdir. Kökleri İspanyollar'a, Amerika Yerlileri'ne, köle olarak getirilen Siyahlar'a ve kanal yapımında çalış­maya gelmiş Batı Hint Adası Yerlileri'ne dayanır. Ayrıca ülkede Siyahlar, Avrupa kö­kenli beyazlar ve az sayıda Hintli ile Asya göçmeni de yaşar. Genellikle İspanyolca ko­nuşulur. İş yaşamında İngilizce de yaygın olarak kullanılır. Halkın çoğunluğu Katolik' tir. 7-15 yaş arasında eğitimin zorunlu olması­na karşın, nüfusun yaklaşık altıda biri okuma yazma bilmez. Panama'da, biri başkent Pana­ma'da olmak üzere iki üniversite vardır. Panama kenti kanalın Büyük Okyanus giri­şine yakın bir yerde kuruludur. Kentte eski İspanyol mimarisi ile modern yapılar ve doğu­ya özgü pazaryerleri iç içedir. 18. yüzyıldan kalma katedralin kubbeleri sedef kaplıdır. Panama kentinin limanı Balboa'dır. San Miguelito ülkenin ikinci büyük kentidir. Öbür önemli kentler, kanalın Atlas Okyanusu giri­şindeki Colön ile David'dir

Sanayi ve Tarım

Panama'nın gelirinin büyük bölümü Panama Kanalı'ndan sağlanır. Kanaldan geçen gemi­ler geçiş ücreti öder. Kanal turistlerin de ilgisini çeker. Panama, birçok büyük banka­nın açtığı şubelerle dünyanın önemli bankacı­lık merkezlerinden biri olmuştur.
Temel ürünleri muz, şekerkamışı, kahve, kakao, hindistancevizi, abaka (manilakeneviri), mısır ve pirinçtir. Panama'nın bakır ya­takları dünyanın el değmemiş en büyük bakır rezervlerini oluşturur. Ülkede çimento ve tuzdan başka, küçük işletmelerde gıda mad­deleri, giysi, deri ürünleri ve ev eşyaları üretilir. Colön'daki büyük petrol rafinerisin­de Venezuela'dan satın alınan ham petrol işlenir. Karides avcılığı bir başka gelir kayna­ğıdır. Panamerikan Karayolu'nun Panama bölümü henüz tamamlanmamıştır. Kanalın hemen yanından kıstağı boydan boya geçen kara ve demiryollarına karşılık, öbür yöreler­de yollar iyi değildir. Birçok gemi kendi ülkesinin bayrağı ile değil, Panama bayrağı ile seyreder, çünkü gemilerin resmi kayıtlarının Panama'da yapılması kendi ülkelerinde yapıl­masından daha ucuzdur. Tocumen, Panama kenti yakınlarında önemli bir havalimanıdır.
Tarih

Panama'nın gerçek halkı Kunalar, Guaymiler, Çokolar ve başka Yerli kabilelerden oluşuyordu. Bölgeye Avrupalı kâşifler 16. yüzyılın başında geldi. İspanyol Vasco Nûnez de Balboa 1513'te Panama Kıstağı'nı geçerek Büyük Okyanus'u ilk gören Avrupalı oldu . İspanyollar Panama kentini kurdular ve kıstağı boydan boya aşan yolu açtılar. Bu yoldan, yük hay­vanları ve kölelerden oluşan kervanlarla Gü­ney Amerika ve Filipinler'deki İspanyol kolo­nilerinde ele geçirdikleri altın ve gümüş hazineleri taşıdılar. Karayib Denizi kıyıların­dan yola çıkan İspanyol kalyonları bu hazine­leri Avrupa'ya götürdü. Bu dönemde sık sık korsan saldırılan olurdu.
Bugün Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela topraklannda yaşayan halkın Si-mön Bolîvar'ın önderliğinde İspanyollar'ı ül­kelerinden çıkarmasından sonra, 1821'de Pa­nama bağımsızlığını ilan etti ve birkaç ay sonra bir eyalet olarak Kolombiya ile birleşti. 1879'da Panama'da kanal açılması ciddi ola­rak gündeme geldi. Fransa, İngiltere ve ABD bu konuyla yakından ilgilendiler. Panama 1903'te ABD desteği ile Kolombiya'dan ayrıl­dı. Aynı yıl kanalın açılma ve işletilmesini ABD'ye bırakan bir antlaşma imzaladı. Ayrıca, ülkede karışıklık çıkarsa ABD'ye müda­hale hakkı da tanıdı. ABD bu hakka dayana­rak birçok kez Panama'ya askeri müdahalede bulundu. Panama'nın siyasal yaşamında hu­zur ve denge sağlanamadı. Askeri darbeler, hileli seçimler sürdü. 1982'de Ulusal Savunma Güçleri'nin başına geçen General Manuel Antonio Noriega, seçimle gelmiş ülke yöneti­cilerini hiçe sayarak Panama'yı fiilen yönet­meye başladı. Adı uyuşturucu kaçakçılığına, adam öldürme olaylarına ve çeşitli yolsuzluk­lara karışan Noriega, ABD'nin uyguladığı mali ambargoya karşın, gücünü baskıyla ko­rudu. 1989 Mayıs'ında genel seçimleri geçer­siz sayarak kendi adayını başkan ilan etti. Noriega yönetimi Aralık 1989'da ABD güçle­rinin Panama'yı işgal etmesiyle son buldu.


...........................................................................İmza...................................................................................................

www.zirvehayat.com
23.5.2010 00:56:19
                      

Foruma Açilan Son 5 Konu
Açan
Forum Istatistikleri
Onay Bekleyen Konu
Onay Bekleyen Konu
merhaba arkadaşlar..
Site'ye daha çok aktivite gelmeli..
bİRAZ BİLGİLENELİM..
vizyon
kutsalkedi
ayca
hjklm
xxxxxw
 Toplam Kategori Sayısı: 12  
 Toplam Forum Sayısı: 51 
 Toplam Konu Adedi: 622 
 Toplam Cevaplanan Forum Sayısı: 959 

 Online Üyeler:   Online üye yok..