Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
Nikaragua ve Nikaragua Tarihi - Coğrafya,Tarih,Felsefe Grubu,Eğitim Portalınız
      [ Sosyal Okulu - Sosyal Bilimlerin Sanal Bulusma Noktasi - Tarih Cografya Rehberlik bilgileri Forum ] »» [ Ülkeler Coğrafyası ] » [ Nikaragua ve Nikaragua Tarihi ]
bodabas57
[Genel Sorumlu]


Yas : 0-10
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 191Orta Amerika cumhuriyetle­rinin en büyüğüdür. Kuzeyinde Honduras, güneyinde Kosta Rika, batısında Büyük Ok­yanus, doğusunda da Karayib Denizi bulu­nur. Karayib kıyısının kuzey kesiminde, Mos­quito Kıyısı olarak adlandırılan bataklık bir bölge vardır. Karayib kıyısından başlayarak batıya gidildikçe yükseltiler artar, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir dağ zincirine dönüşür. Dağlık bölge batıdaki geniş havzaya doğru keskin bir biçimde alçalır. Bu havzada, uzunluğu yaklaşık 160 km, ortalama genişliği 70 km olan Nikaragua Gölü ile ondan daha küçük olan Managua Gölü yer alır. Bu göllerdeki fazla sular San Juan Irmağı yoluyla Karayib Denizi'ne ulaşır. Büyük Okyanus kıyısı ile havza arasında, bazıları hâlâ etkin olan 40 kadar yanardağ vardır.
Nikaragua'nın iklimi sıcak ve çoğunlukla nemlidir; özellikle Mosquito Kıyısı bol yağış alır. Volkanik bölgelerde sık sık deprem olur. Ülkenin büyük bir bölümü maun, gülağacı ve sedir gibi değerli ağaçları da içeren tropik ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda puma, jaguar, maymun ve karıncayiyen ile çeşitli sürüngenler yaşar.
Nikaragua halkının üçte ikisinden fazlasını mestizo adı verilen İspanyol Yerli melezleri oluşturur. Ülke nüfusunun yüzde 15'e yakını beyazdır. Ayrıca Mosquito Kıyısı'nda Yerliler ve Siyahlar yaşar. Resmi dili İspanyolca olan Nikaragua'da halkın büyük çoğunluğu Kato­lik'tir. Nikaragua'da son yıllarda eğitime, özellikle de yetişkinlerin eğitimine büyük önem verilmektedir. Ülkenin en önemli iki üniversitesi başkent Managua ve Leön'dadır. Başkent Managua'nın nüfusu 682.111 'dir (1985).
Nikaragua halkının başlıca ekonomik uğra­şı çiftçiliktir. Et ve süt üretimi için büyük sayıda sığır beslenir. Dışarıya satılan başlıca ürünler kahve, pamuk ve susamdır. Öbür önemli ürünler arasında muz, şekerkamışı, kakao ve pirinç sayılabilir. İç tüketim için mısır, manyok ve fasulye yetiştirilir. Ülkede altın, gümüş ve bakır çıkarılmaktadır. Az sayıda fabrikada metal eşya ve kimyasal maddeler üretilir. Balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır


YÜZÖLÇÜMÜ: 127.662 km2.
NÜFUS: 3.745.000 (1989).
YÖNETİM BİÇİMİ: Bağımsız cumhuriyet.
BAŞKENT: Managua.
DOĞAL YAPI: Ülkenin batısı verimli ovaların bulunduğu dağlık bir bölgedir. Doğudaki Karayib kıyısında Mosquito Kıyısı adı verilen bataklık bir bölge bu­lunur.
BAŞLICA ÜRÜNLER: Kahve, pamuk, pirinç, şekerkamı­şı, muz, sığır eti, kereste, kimyasal maddeler.
ÖNEMLİ KENTLER: Managua, León, Granada.
EĞİTİM: 6-13 yaş arası çocuklar için temel eğitim parasız ve zorunludur.Nikaragua halkının çoğunluğu Nikaragua ve Managua göllerinin batı kıyılarıyla Büyük Okyanus arasındaki bölgede yaşar. Başkent Managua ile León, Granada, Masaya ve Chinandega kentleri de bu bölgede yer alır. Managua 1931'de deprem ve yangından bü­yük zarar gördü. 1972'deki depremden sonra kentin iş merkezi 9 km uzağa taşındı. Ülkenin başlıca limanı olan Büyük Okyanus kıyısında­ki Corinto'nun Managua'yla demiryolu bağ­lantısı vardır. Panamerikan Karayolu Nikara­gua'yı boydan boya geçer; bununla birlikte ülke içi demiryolu ve karayolu taşımacılığı yetersizdir.

Tarih

Nikaragua'nın yerli halkı belirsiz bir tarihte Amerika'nın güneyinden gelip batı kıyısına yerleşmiş, 10. yüzyılda Meksika'dan ve Orta Amerika'dan dalgalar halinde yeni bir göç hareketi olmuştu. Kristof Kolomb 1502'de, dördüncü seferinde Nikaragua'ya çıktı. Gra­nada ve Leön'da ilk yerleşimler 1520'lerde Hernândez de Cordoba tarafından gerçekleş­tirildi. Hıristiyan'laştırma yoluyla İspanyollar Yerli halka kolayca boyun eğdirdi. Nikaragua sonraki üç yüzyıl boyunca, Mosquito Kıyısı dışında İspanyol sömürgesi olarak kaldı. Mos­quito Kıyısını tutan İngiliz korsanlar 17. ve 18. yüzyıllarda Karayibler'e korku saldılar. Bu bölge 1786'ya kadar İngilizler'de kaldı.
1821'de Orta Amerika'daki öbür İspanyol sömürgeleri El Salvador, Guatemala, Hondu­ras, Kosta Rika ve Panama ile birlikte Nika­ragua da bağımsızlığını kazandı. Sonraki yıl yeni kurulan Meksika İmparatorluğu'na katı­lan Nikaragua, 1823'te imparatorluktan ayrıl­dı. 1826'da Panama dışında kalan beş eski İspanyol sömürgesinin Orta Amerika Birleşik Eyaletleri adıyla kurduğu federasyonun bir parçası oldu. 1838'de ise birlikten ayrılarak bağımsız bir cumhuriyet haline geldi. Bu tarihten sonra. León ve Granada kentlerini merkez edinen karşıt siyasal güçler arasındaki iktidar mücadelesi sürerken, ülkenin doğu kıyısı 1848-60 arasında yeniden İngiliz ege­menliğine girdi. 1856'da ABD'li serüvenci William Walker kendisini Nikaragua başkanı ilan etti; ama bir yıl sonra bölgedeki cumhuri­yetlerin baskısıyla devrildi. 1857'de karşıt siyasal güçler uzlaşarak Managua'yı başkent yaptılar. Uzunca bir süre iktidar liberaller ve muhafazakârlar arasında el değiştirdi. Bu dönemde ABD, kendi desteğiyle iktidara gelen muhafazakârları desteklemek için 1912-33 arasında ülkeyi birkaç kez işgal etti.
1925'te bir iç savaş, 1927'de de liberallerin öncülük ettiği bir ayaklanma baş gösterdi. ABD kuvvetlen Nikaragua'ya geldi ve silahlı mücadeleyi sürdüren César Augusto Sandino' nun dışındaki liberal önderler ABD deneti­minde yapılacak bir seçime katılmayı kabul ettiler. 1928 ve 1932'deki iki başkanlık seçimi­ni de liberaller kazandı. 1933'te ABD askerle­rinin ülkeden ayrılması ve liberal Başkan Juan Bautista Sacasa'nın göreve başlaması üzerine Sandino da silahlı mücadeleyi bıraktı. Ama, bir süre önce ABD'li subayların gözeti­minde kurulan Nikaragua Ulusal Muhafızları' nın komutanı Anastasio Somoza 1934'te San-dino'yu kaçırtarak öldürttü.
Somoza'nın 1936'da kendisini geniş yetki­lerle başkan seçtirerek baskıcı bir yönetim kurmasıyla birlikte, Somoza ailesinin 1979'a kadar sürecek olan diktatörlük dönemi başla­dı. Bu dönem boyunca yapılan göstermelik başkan seçimlerini hep Somoza ailesinin üye­leri kazandı. Ne var ki, bu süreç içinde ülkede Somoza rejimine karşı muhalefet de güçlendi. 1962'de, adını General César Augusto Sandi-no'dan alan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cep­hesi (FSLN) adlı gerilla örgütü kuruldu. Ardından, rejime muhalefetiyle tanınan La Prensa gazetesinin yöneticisi Pedro Joaquín Chamorro'nun kurduğu bir muhalefet örgütü ortaya çıktı. Chamorro nun 1978'de öldürül­mesi üzerine ülke çapında grevler ve protesto eylemleri başladı. Sonunda, rejime karşı olan bütün toplum kesimlerinin desteğini sağlayan FSLN 17 Temmuz 1979 da diktatörlüğü devir­di. Son diktatör Anastasio Somoza Debayle yurtdışına kaçtı.
Sandinistalar yönetimi alır almaz ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesi için bir dizi reforma giriştiler. 1984'te Daniel Ortega Saa-vedro başkan seçildi. Sosyalist ülkelerle yakın ilişkilere girilen bu dönemde, ABD Nikara­gua'ya ekonomik yardımı kesti. Bir yandan da Honduras'ta üslenerek Nikaragua'ya karşı silahlı mücadele veren ve Contra'lar adıyla tanınan gerillaları desteklemeye başladı. San­dinista yönetimi muhalefetin ve ABD'nin baskısıyla yeni seçimler yapılmasını kabul etti. 1990 Şubat'ında yapılan seçimleri Sandi­nistalar yitirdi. Ulusal Muhalefet Birliği'nin (UNO) adayı Violetta Barrios de Chamorro başkan seçildi.
Chamorro'nun 25 Nisan 199()'da görevi teslim almasının ardından ABD de Nikara­gua'ya ekonomik yardımı yeniden başlattı. Mayıs ayında yönetim ve Contra'lar arasında ateşkes yapıldı ve gerillaların silahlarını 10 Haziran 1990'a kadar Birleşmiş Milletler bir­liklerine teslim etmesi kararlaştırıldı. Gerilla­ların silah teslimi sürerken ülkede yeni yöne­timin ekonomik karar ve uygulamalarına kar­şı tepkiler de başlamıştı.


...........................................................................İmza...................................................................................................

www.zirvehayat.com
27.5.2010 17:14:01
                      
smile
[Forum Görevlisi]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 510
saolunuzz

...........................................................................İmza...................................................................................................
Dua edinde Uluslar Arasi Matematik Olimpiyatlarini Kazanayim..
24.12.2011 23:03:31
   
arvil
[Üye]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 436
teşekkürler

...........................................................................İmza...................................................................................................
xd
22.1.2012 09:54:58
   
Sayfalar »» [1]

Foruma Açilan Son 5 Konu
Açan
Forum Istatistikleri
Onay Bekleyen Konu
Onay Bekleyen Konu
merhaba arkadaşlar..
Site'ye daha çok aktivite gelmeli..
bİRAZ BİLGİLENELİM..
vizyon
kutsalkedi
ayca
hjklm
xxxxxw
 Toplam Kategori Sayısı: 12  
 Toplam Forum Sayısı: 51 
 Toplam Konu Adedi: 622 
 Toplam Cevaplanan Forum Sayısı: 959 

 Online Üyeler:   Online üye yok..