Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
Bolivya ve Bolivya Tarihi - Coğrafya,Tarih,Felsefe Grubu,Eğitim Portalınız
      [ Sosyal Okulu - Sosyal Bilimlerin Sanal Bulusma Noktasi - Tarih Cografya Rehberlik bilgileri Forum ] »» [ Ülkeler Coğrafyası ] » [ Bolivya ve Bolivya Tarihi ]
bodabas57
[Genel Sorumlu]


Yas : 0-10
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 191
Bolivya

Coğrafi Verileri
Konum: Güney Amerika'nın orta kesiminde yer almakta olup, kuzey ve doğuda Brezilya, güneydoğuda Paraguay, güneyde Arjantin, güneybatıda Şili ve batıda Peru ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 17 00 Güney derecesi, 65 00 Batı boylamı
Harita konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam: 1,098,580 km²
kara: 1,084,390 km²
su: 14,190 km²
Sınırları: toplam: 6,743 km
Sınır komşuları: Arjantin 832 km, Brezilya 3,400 km, Şili 861 km, Paraguay 750 km, Peru 900 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Deniz seviyesine göre çeşitlilik göstermektedir. Nemli ve soğuk tropikal iklimden, soğuk kutup iklimine kadar bir çok iklimin özelliklerini taşır.
Arazi yapısı: Engebeli Andlar, dağlık Altiplano yaylası, tepelikler, Amazon havzasında düz ovalıkları ile Bolivya 3 esas bölgeye ayrılır. Kuzeyde ve doğuda Oriente, kuzeybatıda Lianos, güneydoğuda Bolivya Chaco bölgeleri yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Rio Paraguay 90 m
en yüksek noktası: Nevado Sajama 6,542 m
Doğal kaynakları: Kalay, doğal gaz, petrol, çinko, tungsten, antimon, gümüş, demir, kurşun, altın, kereste, hidro güç
Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %2
otlaklar: %24
ormanlık arazi: %53
diğer: %21 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,750 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Kuzeydoğuda su baskınları (Mart - Nisan)
Coğrafi not: kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri
Nüfus: 8,300,463 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %38.46 (erkek 1,626,698; kadın 1,565,748)
15-64 yaş: %57.07 (erkek 2,315,098; kadın 2,421,987)
65 yaş ve üzeri: %4.47 (erkek 166,986; kadın 203,946) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.76 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -1.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.96 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.82 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 58.98 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 64.06 yıl
erkek: 61.53 yıl
kadın: 66.72 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.51 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 4,200 (1999 verileri)
HIV/AIDS - ölümleri: 380 (1999 verileri)
Ulus: Bolivyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Quechua %30, Aymara %25, melez %30, beyaz ırk %15
Dinler: Roma Katolikleri %95, Protestanlar (Evangelist methodistler)
Diller: İspanyolca (resmi), Quechua (resmi), Aymara (resmi)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %83.1
erkek: %90.5
kadın: %76 (1995 verileri)

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE)

Coğrafi Verileri
Konum: Orta Doğu'da, Umman Körfezi ve Basra Körfezi kıyısında, Umman ile Suudi Arabistan arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 24 00 Kuzey derecesi, 54 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: 82,880 km²
Sınırları: toplam: 867 km
Sınır komşuları: Umman 410 km, Suudi Arabistan 457 km
Sahil şeridi: 1,318 km
İklimi: Çöl iklimi, doğuda dağlık bölgede daha soğuktur.
Arazi yapısı: Düzlükler, çöller, doğuda dağlar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Jabal Yibir 1,527 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz
Arazi kullanımı: Otlaklar ve çayırlar: %2
diğer: %98 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 50 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Yaygın kum ve toz fırtınaları


Nüfus Bilgileri
Nüfus: 2,407,460 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.59 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 1.61 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 16.68 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 74.29 yıl
erkeklerde: 71.84 yıl
kadınlarda: 76.86 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.23 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.18 (1999 verileri)
Nüfusun etnik dağılımı: Emirlikli %19, diğer Arap ve İranlılar %23, Güney Asyalılar %50, diğer %8 (1982)
Din: Müslüman %96, Hıristiyan, Hindu, diğer %4
Diller: Arapça (resmi), Parsça, İngilizce, Hindi, Urdu
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %79.2
erkekler: %78.9
kadınlar: %79.8 (1995 verileri)

Beyaz Rusya 

Coğrafi Verileri
Konum: Doğu Avrupa, Polonya'nın doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey derecesi, 28 00 Batı boylamı
Harita konumu: Doğu Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 207,600 km²
kara: 207,600 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 3,098 km
Sınır komşuları: Letonya 141 km, Litvanya 502 km, Polonya 605 km, Rusya 959 km, Ukrayna 891 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Kışlar soğuk, yazlar serin ve nemli geçer. Karasal ve deniz iklimi arasında geçiş yaşanır.
Arazi yapısı: Arazi genellikle yatık olup, çok sayıda bataklık bulundurur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nyoman Nehri 90 m; en yüksek noktası: Dzyarzhynskaya Hara 346 m
Doğal kaynaklar: Ormanlar, bataklık kömürü, az miktarda petrol ve doğal gaz
Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %29
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %34
diğer: %21 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,000 km² (1993 verileri)
Coğrafi not: kara ile çevrili


Nüfus Bilgileri
Nüfus: 10,350,194 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.93 (erkek 947,820; kadın 908,210)
15-64 yaş: %68.21 (erkek 3,428,920; kadın 3,631,290)
65 yaş ve üzeri: %13.86 (erkek 473,992; kadın 959,962) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.15 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 2.89 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.94 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.49 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.88 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 14.38 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.14 yıl
erkek: 62.06 yıl
kadın: 74.52 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.28 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.28 (1999 verileri)
HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 14,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 400 (1999 verileri)
Ulus: Beyaz Rusya
Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz Ruslar %81.2, Ruslar %11.4, Polonyalılar, Ukraynalılar ve diğerleri %7.4
Dinler: Doğu Ortodoksları %80, diğer (Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar) %20 (1997 verileri)
Diller: Beyaz Rusça, Rusça, diğer
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98
erkek: %99
kadın: %97 (1989 verileri)

Almanya
CoğrafiVerileri
Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi veKuzey Denizi kıyısında, Hollanda ile Polonya arasında, danimarka'nın güneyindeyer almaktadır.
Coğrafi konumu: 51 00 Kuzey derecesi, 9 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 357,021 km²
Sınırları: toplam: 3,618 km
Sınır komşuları: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 135 km, Hollanda 577 km,Polonya 456 km, İsviçre 334 km
Sahil şeridi: 2,389 km
İklimi: Ilıman ve deniz iklimi; soğuk, bulutlu, rutubetli kışlarve yazlar; ılık rüzgarlar yaygındırlar.
Arazi yapısı: Kuzeyde alçak ovalar, merkezde yüksek araziler,güneyde Bavaria Alpleri yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Freepsum Gölü 2m; en yüksek noktası: Zugspitze 2,963 m
Doğal kaynakları: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum,bakır, doğal gaz, tuz, nikel, işlenebilir arazi
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %33
daimi ekinler: %1
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %31
diğer: %20 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 4,750 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Su baskınları
Nüfus Bilgileri
Nüfus: 83,029,536 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.27 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 4 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 4.71 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.61 yıl
erkeklerde: 74.47 yıl
kadınlarda: 80.92 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.38 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 37,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 600 (1999 verileri)
Ulus: Alman
Nüfusun etnik dağılımı: Alman %91.5, Türk %2.4, diğer %6.1
Din: Protestan %38, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %1.7, diğer %26.3
Diller: Almanca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (1977 verileri)
Avusturya 
CoğrafiVerileri
Konum: Orta Avrupa'da, İtalya ile Slovenya'nınkuzeyinde yer alır.
Coğrafi konumu: 47 20 Kuzey derecesi, 13 20 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 83,858 km²
kara: 82,738 km²
su: 1,120 km²
Sınırları: toplam: 2,562 km
Sınır komşuları: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km,Macaristan 366 km, İtalya 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakya 91 km, Slovenya330 km, İsviçre 164 km
Sahil şeridi: 0 km
İklimi: Ilıman kıtasal iklim.
Arazi yapısı: Batı ve güneyinde Alpler, doğu ve kuzey kısımlardaçoğunlukla düzlükler yer alır
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Neusiedler See 40m; en yüksek noktası: Grossglockner 6,960 m
Doğal kaynakları: Demir, kereste, magnezit, kurşun, kömür, linyit,bakır, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
daimi ekinler: %1
otlaklar: %23
ormanlık arazi: %39
diğer: %20 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 457 km² (1993 verileri)
Coğrafi not: Kara ile çevriliNüfus Bilgileri
Nüfus: 8,150,835 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.24 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 2.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 4.44 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.84 yıl
erkeklerde: 74.68 yıl
kadınlarda: 81.15 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.39 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.23 (1999verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 9,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999verileri)
Ulus: Avusturyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Alman %98, Hırvat, Sloven, diğer (Macar,Çek, Slovak, diğer)
Din: Roma Katolikleri %78 , Protestanlar %5, Müslümanlar ve diğer%17
Diller: Almanca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98

Arjantin 

CoğrafiVerileri
Konum: Güney Amerika'nın güneyinde, güneydeAtlas Okyanusu kıyısında yer alır. Atlas Okyanusuna kıyısı 4.000 km`yi aşar.Güneyinde ve batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusundaBrezilya ve Uruguay yer alır.
Coğrafi konumu: 34 00 Güney derecesi, 64 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam: 2,766,890 km²
kara: 2,736,690 km²
su: 30,200 km²
Sınırları: toplam: 9,665 km
Sınır komşuları: Bolivya 832 km, Brezilya 1,224 km, Şili 5,150 km,Paraguay 1,880 km, Uruguay 579 km
Sahil şeridi: 4,989 km
İklimi: Arjantin, tamamen güney yarıkürenin ılıman iklim kuşağındayer alır. Kuzeyinde yağmurlu subtropikal iklim hakimdir, güney bölgesinde isesub-kutupsal bir iklim hakimdir. Yazları hava sıcak ve rutubetli, kışları iseserindir.
Arazi yapısı: Kuzeydoğudaki astropik düzlükler, Pampalar,Patagonya ve dünyanın en sarp yükseltilerinin bulunduğu Andlar Bölgesi olmaküzere Arjantin dört ana bölgeye ayrılır. Arjantin topraklarının büyük bölümükıraç yada yarı-kıraçtır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Salinas Chicas 40m; en yüksek noktası: Cerro Aconcagua 6,960 m
Doğal kaynakları: Pampalarda verimli topraklar, kurşun, çinko,kalay, bakır, demir yatakları, manganez, petrol, uranyum
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %9
otlaklar: %52
ormanlık arazi: %19
diğer: %20 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 17,000 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Andlar Bölgesinde yer alan San Miguel de Tucuman veMendoza arazileri deprem riski taşırlar; Pampalar başlayan şiddetli kasırgalarkuzeydoğuya doğru ilerleyebilirler; yoğun su baskınları yaşanabilir.
Coğrafi not: Güney Amerika'nın ikinci en büyük ülkesi.(Brezilya'dan sonra)Nüfus Bilgileri
Nüfus: 37,384,816 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %26.54 (erkek 5,077,593; kadın 4,842,811)
15-64 yaş: %63.04 (erkek 11,795,282; kadın 11,773,855)
65 yaş ve üzeri: %10.42 (erkek 1,609,672; kadın 2,285,603) (2001verileri)
Nüfus artış oranı: %1.15 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0.64 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 17.75 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.26 yıl
erkeklerde: 71.88 yıl
kadınlarda: 78.82 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.44çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.69 (1999verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 130,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,800 (1999verileri)
Ulus: Arjantinli
Nüfusun etnik dağılımı: beyazlar (çoğunlukla İspanyol veİtalyanlar) %97, melezler, Amerika Kızılderilileri ve diğer beyaz olmayangruplar %3
Din: Roma Katolikleri %92 , Protestanlar %2, Museviler %2, diğer%4
Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce, İtalyanca, Almanca,Fransızca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %96.2
erkekler: %96.2
kadınlar: %96.2 (1995 verileri)

Belçika 

Coğrafi Verileri
Konum: Batı Avrupa'da, Kuzey Denizinin kıyısında, Fransa ile Hollanda arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 50 50 Kuzey derecesi, 4 00 Batı boylamı
Harita konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 30,510 km²
kara: 30,230 km²
su: 280 km²
Sınır: toplam: 1,385 km
Sınır komşuları: Fransa 620 km, Almanya 167 km, Lüksemburg 148 km, Hollanda 450 km
Kıyı şeridi: 66 km
İklimi: Ilıman iklime sahiptir, kışlar hafif, yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli, yağmurlu ve bulutludur.
Arazi yapısı: Kuzeybatıda yatık kıyı ovaları, merkezde yuvarlak tepler, güneydoğuda Ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
Doğal kaynakları: Kömür, doğal gaz
Kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %24
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %20
ormanlık arazi: %21
diğer: %34
Doğal afetler: Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden, bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.

Nüfus Bilgileri
Nüfus: 10,258,762 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.48 (erkek 916,957; kadın 876,029)
15-64 yaş: %65.57 (erkek 3,390,145; kadın 3,336,908)
65 yaş ve üzeri: %16.95 (erkek 709,212; kadın 1,029,511) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.16 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0.97 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 4.7 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.96 yıl
erkeklerde: 74.63 yıl
kadınlarda: 81.46 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.61 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.15 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 7,700 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (1999 verileri)
Ulus: Belçikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Flaman %58, Valon %31, diğer %11
Din: Roma Katolikleri %75, Protestanlar ve diğer %25
Diller: Flamanca %58, Fransızca %32, Almanca %10
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98


...........................................................................İmza...................................................................................................

www.zirvehayat.com
19.6.2010 00:47:36
                      
smile
[Forum Görevlisi]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 510
çok tşklerr

...........................................................................İmza...................................................................................................
Dua edinde Uluslar Arasi Matematik Olimpiyatlarini Kazanayim..
10.12.2011 16:28:46
   
Sayfalar »» [1]

Foruma Açilan Son 5 Konu
Açan
Forum Istatistikleri
Onay Bekleyen Konu
Onay Bekleyen Konu
merhaba arkadaşlar..
Site'ye daha çok aktivite gelmeli..
bİRAZ BİLGİLENELİM..
vizyon
kutsalkedi
ayca
hjklm
xxxxxw
 Toplam Kategori Sayısı: 12  
 Toplam Forum Sayısı: 51 
 Toplam Konu Adedi: 622 
 Toplam Cevaplanan Forum Sayısı: 959 

 Online Üyeler:   Online üye yok..